Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménytámogatásról

Hatályos: 2021. 12. 02
A természetben nyújtott mezőgazdasági terménytámogatásról
Végső előterjesztői indokolás
A Miniszterelnökség a kormányhivatalok 2021. évi ellenőrzési munkatervében feladatul tűzte ki a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi és szociális rendeleteinek törvényességi célvizsgálatát, amelyre tekintettel a Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatal megvizsgálta Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 13/2017. (VII.26.) önkormányzati rendeletét. (továbbiakban: Terménysegély ör.)
A Kormányhivatal a célellenőrzés keretében feltárt jogsértések orvoslása érdekében törvényességi felhívással élt.
A célvizsgálat során megállapításra került, hogy a Terménysegély ör.. több esetben nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglaltaknak, ezért indokolt a javítása.