Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 01
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Végső előterjesztői indokolás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságuk alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.