Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 17

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletét módosítja, mely módosítással a rendelet kiegészül az anyakönyvvezető díjazásával, illetve rögzíti az esemény ingyenességét.