Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 29

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Csákvári Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának 1.2. pontja értelmében a Társulás szervezi és koordinálja az Szoctv. 57. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott nappali szociális feladatokat Csákvár város közigazgatási területén. A Társulás továbbá a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül az ápolást, gondozást nyújtó intézmény útján gondoskodik az idősek ellátásáról. A Társulás Csákvár város, Gánt község és Vértesboglár község közigazgatási területén szervezi a házi segítségnyújtást és a családsegítést, Csákvár Város Önkormányzata és Csákberény Község Önkormányzata, mint a Társulás tagjai tekintetében az Idősek Otthona által nyújtott ellátásokat biztosítja, így a Rendelet hatálya ezen településekre terjed ki az említett ellátások tekintetében.

A Rendelet 3-4. §-a a szociális alapszolgáltatás és a szociális szakosított ellátás formáiról és azok biztosításáról rendelkezik.

A Rendelet 5-8. §-a az étkeztetés, a 9-11. §-a a házi segítségnyújtás, a 12-13. §-a a családsegítés, a 14-16. §-a a nappali ellátás, a 17. § az ápolást, gondozást, szakosított ellátást nyújtó intézményre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A Rendelet 18-21. §-a szociális alapszolgáltatások és a szociális szakosított ellátás igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A Rendelet 22-25. § a ápolást, gondozást szakosított ellátást nyújtó intézményben történő elhelyezésre vonatkozó szabályokról rendelkezik, végül a 26-27. § az intézményi térítési díjról és annak megfizetésének rendjéről tartalmaz rendelkezéseket.