Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzati rendeletét a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03

önkormányzati rendeletét a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként.

Az önkormányzat által elfogadott 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása.