Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 10/2016. (XI. 14.) számú önkormányzati rendeletet.

Az önkormányzati rendelet jelen módosítását a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásának módjára vonatkozó rendelkezéssel történő kiegészítés indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásának pontos megjelölését rögzíti.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.