Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 24- 2021. 05. 25

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása,”

(2) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Önszerveződő közösségek a Balatonmáriafürdőn székhellyel rendelkező bíróság által bejegyzett egyesületek, alapítványok, szövetségek.”

2. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 13. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jóváhagyott munkatervet meg kell küldeni:)

 • „b) önszerveződő közösségek képviselőinek,”

3. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 15. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alakuló ülésre meg kell hívni:)

 • „e) önszerveződő közösségek képviselőit.”

4. § (1) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 3 nappal ki kell küldeni. A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyagnak elektronikus úton az érintettekhez való eljuttatásáról.”

(2) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (6) bekezdés c) és e) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve azokat a napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik.”

5. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 21. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül)

 • „c) tevékenységi körükben az önszerveződő közösségek képviselőit.”

6. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Rendeletalkotás kezdeményezésére jogosult

 • a) a polgármester
 • b) az alpolgármester
 • c) a települési képviselő
 • d) a képviselő-testület bizottsága
 • e) a jegyző.”

7. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § Az ülés vezetője a 38-39. §-ban meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozatot, vagy a rendeletet elfogadta, vagy elutasította.”

8. § Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete

 • a) 13. § (5) bekezdés f) pontja,
 • b) 14. § (1) bekezdés d) pontja,
 • c) 21. § (2) bekezdés c) pontja,
 • d) 21. § (3) bekezdés a) pontja,
 • e) 59. §-a.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.