Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 03

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.02.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(X.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet