Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.03.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.