Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 02

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.12.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait elsősorban az általa fenntartott és működtett Művelődési ház és Polgármesteri hivatal kisterme Közösségi Színtér helyszíneken valósítja meg.”

3. § (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében a következő Közösségi színtereket működteti:.

a) Művelődési ház címe: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92.

b) Polgármesteri hivatal kisterme címe: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.

(2) A Művelődési ház és Polgármesteri hivatal kisterme Közösségi Színterek nem önálló jogi személyek, fenntartójuk az Önkormányzat.”

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Művelődési ház és Polgármesteri hivatal kisterme Közösségi Színterek nyitva tartását, bérleti- és használati díjait a HÁZIREND-ek és Homokbödöge Község Önkormányzata 22/2016.(III.24.) határozata tartalmazza.”

4. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. alcíme.

5. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.