Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 6/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 28 - 2021. 09. 29

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 6/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi iparűzési adóról szóló 6/2014 (X.1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A helyi iparűzési adóról szóló 6/2014 (X.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.