Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 11. 17 - 2021. 11. 18

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

2021.11.17.

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 27.657.416 forintban

b) kiadási fő összegét 27.657.416 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 27.657.416 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 26.206.425 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 11.165.284 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.550.025 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 7.822.884 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.982.136 forintban,

be) az ellátottak természetbeni juttatásait 331.800 forintban,

bf) az egyéb működési célú kiadásokat 1.297.834 forintban,

bg) a finanszírozási kiadásokat 1.056.462,

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1.450.991 forintban. ebből:

ca) a beruházási kiadásokat 1.057.325 forintban,

cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 393.666 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet