Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 10. 04

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 1.594.613.062 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 381.503.564 Ft-ban, a bevételi főösszegét 1.976.116.626 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 1.964.504.107 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.612.519 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.976.116.626 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 135.689.232 Ft, ebből:

  • 1. általános tartalék:10.689.232 Ft
  • 2. céltartalék: 125.000.000 Ft.”

2. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.