Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14- 2021. 09. 14

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

  • a) 821 335 497 forint költségvetési bevétellel,
  • b) 1 645 865 895 forint költségvetési kiadással,
  • c) -824 530 398 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -482 819 918 forint működési hiánnyal, és -341 710 480 forint felhalmozási hiánnyal,
  • d) 844 310 069 forint finanszírozási bevétellel,
  • e) 19 779 671 forint finanszírozási kiadással,
  • f) 824 530 398 forint finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi bevételek és kiadások főösszegét 1 665 645 566 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:)

  • „a) általános tartalékát 255 130 600 forint,”

(összegben hagyja jóvá.)

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.3.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.5. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.5.1.. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.6.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.