Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 29
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
Részletes indokolás Az 1–3. §-hoz Indokolás Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában és 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú barnakőszén támogatáshoz – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és az eljárást szabályozza. Részletes indokolás 1. §-hoz: A rendelet területi és személyi hatályát tartalmazza, valamint a támogatásra való jogosultság feltételeit szabályozza. 2. §-hoz: A kérelem benyújtásának módját, idejét, valamint az elbírálás formáját szabályozza. 3. §-hoz: A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.