Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29
a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előterjesztés-indokolás
a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
A rendelet 1. §-ához:
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete
2022-ben is az önkormányzatoktól elvárt iparűzési adóerő-képességet az adóalap 1,4 %-ában állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy Tiszatardoson a helyi iparűzési adó mértéke a hatályos helyi adókról szóló rendeletben a törvényben elvárt szint alatt került megállapításra, ezért javasoljuk az iparűzési adó mértékét 2022. január 1-jétől kezdődően az adóalap 1, 4 %-ában meghatározni.
A rendelet 2. §-ához:
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.
Ezen rendelkezésre figyelemmel javasoljuk már most az iparűzési adó mértékének megemeléséről szóló rendeletet elfogadni, s természetesen a rendelet hatályba lépését 2022. január 1-jével megállapítani.
Tiszatardos, 2021. október 19.
Kiss István Dr. Kovács Zoltán
polgármester jegyző