Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 10. 01

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletes indokolás

Az 1–15. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Indokolás

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (III. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Nagyhalászban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.

Az 1993 óta folyamatosan módosuló szociális törvényáltali felhatalmazással 2015-től kezdődően az önkormányzatok teljesen szabad kezet kaptak a támogatási formák, jogosultsági feltételek, támogatási összegek meghatározásában. Egyedül a köztemetési szolgáltatás van előírva kötelezően, illetve különösen indokoltnak tartja az ágazati jogszabály – minden részletelőírást mellőzve – a lakásfenntartási, adósságkezelési, gyógyszer- és rendkívüli támogatás nyújtását.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felülvizsgálta a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (III.23.) önkormányzati rendeletünket. A megfogalmazott észrevételek alapján egy új szerkezetű helyi rendelet megalkotását tartom helyesek. A legjelentősebb módosítás az, hogy minden ellátás megállapítása kizárólag szociális rászorultsági alapon történhet, ennek vizsgálta nélkül egyetlen esetben sem állapítható meg a jogosultság.

A rendelet tervezete tartalmazza a pénzbeli szociális ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások, szociális alapszolgáltatások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások fajtáit, igénylésének módját és megállapításának feltételeit.