Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 12. 31
a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, a lakosság érdeke szükségessé tette Csanádpalota Városi Önkormányzati a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A mezei őrszolgálatról szóló helyi rendelet megalkotása előzetes hatásvizsgálat lakossági egyeztetés nélkül történt, melynek következtében a rendelet kihirdetését követően az érintettek kinyilvánították, hogy nem tartanak igényt a mezei őrszolgálatra és kérték a rendelet hatályon kívül helyezését. A Polgármester és az alpolgármester ígérete ellenére sem került sor. Az érintett gazdálkodók e miatt a mezei őrszolgálatról szóló rendelet hatályon kívül helyezése érdekében aláírásgyűjtést tartottak és a 87 aláírást tartalmazó ívet a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének átadták, kérve a rendelet hatályon kívül helyezésére és az előterjesztés és a rendelettervezet elkészítését.
A 2. §-hoz
AZ önkormányzati rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.