Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról
Általános indokolás
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendeletet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Kunszállás Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (XI.30.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.
A 2. §-hoz
Az Önkormányzat költségvetésének módosított fő összegeit tartalmazza.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.