Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (z á r s z á m a d á s)<br>

Hatályos: 2021. 05. 01

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (z á r s z á m a d á s)

Általános indokolás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján alkotja meg a Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat vagyonát mutatja be.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenlegét tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat által foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat beruházásait, felújításait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásokat, többéves kihatással járó kötelezettségeit, részesedéseit, Európai Uniós támogatással megvalósult projektjeit, vagyonkimutatást, valamint a pénzeszközök változását mutatja be.

A 6. §-hoz

A költségvetési szervek költségvetési maradványát számszerűsíti.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések, valamint a pénzeszközök felhasználására vonatkozó előírások.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.