Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosításának célja a Csákvár Város Önkormányzatától, illetve intézményeitől nyugdíjba vonuló munkavállalók anyagi elismerése, akik az önkormányzatnál vagy intézményeinél folyamatosan, megszakítás nélkül eltöltött jogviszonyban állt, függetlenül a jogviszony típusától (közalkalmazott, köztisztviselő, munkavállaló), valamint a munkavállaló beosztásától (vezető vagy alkalmazott volt, illetve fizikai vagy szellemi munkakörben dolgozott).

A módosító rendelkezésekben meghatározásra került az elismerés mértéke, valamint a folyósítás módja, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlójának jelzési kötelezettsége, a gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében.