Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről

Hatályos: 2021. 10. 24
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8., 8.a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény 25. § és a 26. §-ban foglaltak szerint a képviselő-testület saját hatáskörében szabályozhatja – a törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével – a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának feltételeit és további pénzbeli támogatásokat állapíthat meg. Rendeletében szabályozza a kötelezően biztosítandó alapszolgáltatások helyi szabályait. Soponya Nagyközség Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014 évben fogadta el a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét, melyet több alkalommal módosított. A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően az eddigi módosításokat is figyelembe véve új rendelet megalkotásáról döntött.