Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08- 2021. 09. 09

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) és 143. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A házszámozás megállapítása és nyilvántartása a jegyző feladata.”

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.