Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26 - 2021. 11. 26

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság és a 48.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kunfehértó Község Képviselő-testületének 1/2021 (I.29..) önkormányzati rendelete

a) (1) bekezdésében a „410 357 616” szövegrész helyébe a „471 536 128” szöveg, a „414 169 133” szövegrész helyébe a „475 347 645” szöveg és a „15 345 794” szövegrész helyébe a „47 238 323” szöveg,

b) (2) bekezdésében a „164 067 288” szövegrész helyébe a „166 567 288” szöveg,

2. § (3) bekezdésében a „8 601 225” szövegrész helyébe a „47 238 323” szöveg

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet