Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 05. 09

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési képviselőt a tanácsnoki, bizottsági elnöki tisztségéért az alapdíjon felül havonta az alapdíj 90%-a bruttó összegként illeti meg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.