Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15- 2021. 10. 16

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

 • a) 323 732 288 Ft Költségvetési bevétellel
 • b) 402 855 580 Ft Költségvetési kiadással
 • c) 79 123 292 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
  • ca) 3 825848 Ft Működési hiánnyal
  • cb) 75 297 444 Ft Felhalmozási hiánnyal
 • d) 84 419 158 Ft Finanszírozási bevétellel
 • e) 5 295 866 Ft Finanszírozási kiadással
 • f) 79 123 292 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
  • fa) 6 123 292 Ft Működési többlettel
  • fb) 73 000 000 Ft Felhalmozási többlettel

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzati főösszegét, az alábbiak szerint határozza meg:

 • a) 408 151 446 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
 • b) 408 151 446 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
 • c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1.1-1.1.3 mellékletei tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. és a 6. mellékletben szerepelnek.

(8) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 7.1-7.3 mellékletek szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tartozás állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.”

2. § A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9 209 121 Ft összegben, céltartalékát 2 000 000 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.