Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 20- 2021. 12. 21

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.20.

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, a 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (12) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. december 20-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Mencshely község Önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen elemei

Sorszám

Hrsz.

Vagyonelem megnevezése

térmérték

Tul.arány

1.

1/

Községháza előtti park

193

100

2.

12/

Kossuth Lajos utca

2586

100

3.

13/1

kivett közterület

59

100

4.

13/3

kivett közterület

905

100

5.

13/4

kivett közterület

438

100

6.

13/5

kivett közterület

557

100

7.

13/6

kivett közterület

59

100

8.

13/7

kivett közterület

146

100

9.

13/8

kivett közterület

67

100

10.

13/9

kivett közterület

237

100

11.

38/

Szigeti köz

1057

100

12.

48/2

út

92

100

13.

51/

Egyed köz

462

100

14.

75/6

Tejcsarnok előtti tér

929

100

15.

80/

árok

329

100

16.

109/

út a kertek között

231

100

17.

247/

Temető

459

100

18.

248/

Temetőhöz vezető út

753

100

19.

287/2

út

676

100

20.

326/1

Kossuth Lajos utca z

2248

100

21.

326/3

Kivett közterület

767

100

22.

351/

Bogdán köz

211

100

23.

365/

Barbarák köz

802

100

24.

376/1

Petőfi utca

3559

100

25.

382/

Osváth köz

1921

100

26.

385/4

Közút

166

100

27.

389/2

Petőfi utca

281

100

28.

401/

Petőfi utca "Gallai

909

100

29.

411/2

Kivett közterület

1017

100

30.

411/3

Kivett közterület

1505

100

31.

414/1

út

702

100

32.

414/10

Út

2586

100

33.

418/

út (kivett saját használatú)

386

100

34.

419/8

Út

1428

100

35.

419/31

Közpark

11370

100

36.

419/32

Kegyeleti park

4763

100

37.

419/49

Út

1812

100

38.

419/50

Út

9175

100

39.

419/51

Út

3338

100

40.

419/52

Út

1874

100

41.

419/53

Közpark

4707

100

42.

2013/

Közút

3527

100

43.

2021/4

Külterületi út (kivett)

293

100

44.

2021/8

Külterületi út (kivett)

235

100

45.

2052/

Közút

4452

100

46.

2053/

Közút

83

100

47.

2060/

Közút

922

100

48.

2083/

Közút

1282

100

49.

2104/

Közút

1587

100

50.

2130/

Közút

1997

100

51.

2137/

Közút

646

100

52.

2146/

Közút

1444

100

53.

2148/

Közút

1679

100

54.

2181/1

Közút

4384

100

55.

2196/

Közút

447

100

56.

2210/5

Közút, fásított terület

554

100

57.

2212/4

Közút

5803

100

58.

2226/7

út

1339

100

59.

2241/

Közút

719

100

60.

2247/

Közút

2329

100

61.

2248/

Közút

1516

100

62.

2251/11

Közút

1104

100

63.

2300/

Közút

541

100

64.

2307/

Közút

1122

100

65.

2308/

Közút

364

100

66.

2310/

Közút

734

100

67.

2325/1

Közút

535

100

68.

010/5

Út

4543

100

69.

011/

Külterületi út (kivett)

7946

100

70.

012/2

Külterületi út (kivett)

4625

100

71.

012/11

Árok

1874

100

72.

012/15

Külterületi út

1208

100

73.

012/19

Külterületi út

1455

100

74.

012/34

Külterületi út

1771

100

75.

013/

Külterületi út (kivett)

6995

100

76.

014/14

Külterületi út (kivett)

122

100

77.

014/9

Árok

5345

100

78.

015/5

Külterületi út (kivett)

1846

100

79.

017/

Külterületi út (kivett)

3608

100

80.

019/

Külterületi út (kivett)

1239

100

81.

023/

Külterületi út (kivett)

10147

100

82.

028/

Külterületi út (kivett)

22633

100

83.

039/19

Külterületi út

1545

100

84.

039/22

Külterületi út

572

100

85.

039/27

Külterületi út

2192

100

86.

040/

Külterületi út (kivett)

9241

100

87.

042/6

Külterületi út

2213

100

88.

043/

Külterületi út (kivett)

1395

100

89.

045/

Külterületi út (kivett)

3744

100

90.

047/

Külterületi út (kivett)

2460

100

91.

051/1

Külterületi

út (kivett)

330

100

92.

051/3

Külterületi

út (kivett)

2581

100

93.

051/6

Külterületi

út (kivett)

2536

100

94.

078/

Közút

1363

100

95.

082/

árok

600

100

96.

083/

Közút

7366

100

97.

085/4

Külterületi

út (kivett)

1071

100

98.

086/2

út

810

100

99.

088/2

Külterületi

út (kivett)

1486

100

100.

096/

Árok

872

100

101.

099/

Külterületi

út (kivett)

6747

100

102.

0102/10

Külterületi

út (kivett)

8208

100

103.

0102/15

Árok

1848

100

104.

0102/22

Árok

1208

100

105.

0102/23

Árok

1001

100

106.

0102/30

Külterületi út

6087

100

107.

0102/33

Külterületi út

1213

100

108.

0103/6

Külterületi

út

665

100

109.

0103/10

Külterületi út

384

100

110.

0106/

Külterületi

út (kivett)

5641

100

111.

0107/

Külterületi

út (kivett)

5784

100

112.

0112/

Külterületi

út (kivett)

2169

100

2. melléklet

2. melléklet
Mencshely község Önkormányzata törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes vagyonelemei

Hrsz.

Vagyon megnevezése

Térmértéke

Tul.arány

1

/

Víz-csatorna közmű

100

2

/

Villanyhálózat, közvilágítás

100

3

/

Ivóvízhálózat

100

4

2/

Könyvtár, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, községháza, falugondnoki szolgálat

341

100

5

7/

Tűzoltószertár

49

100

6

10/2

Általános iskola, lakóház, udvar (Falumúzeum)

1612

100

7

31/

Kultúrház

253

100

8

100/7

Beépítetlen ter.(állam elid)

2251

100

9

100/8

Beépítetlen ter.(állam elid)

2352

100

10

127/

Beépítetlen ter.(állam elid)

106

100

11

251/

Beépítetlen ter.(állam elid)

83

25

12

262/

Beépítetlen ter.(állam elid)

182

100

13

263/

Beépítetlen ter.(állam elid)

212

100

14

410/

Beépítetlen ter.(állam elid)

725

100

15

667/

Óvoda (Nv)

8167

10

16

916/

Általános iskola (Nv)

10000

10

17

1001/3

Egészségház (Nv)

1776

13

3. melléklet

3. melléklet
Mencshely község Önkormányzata törzsvagyonának forgalomképes (üzleti) vagyoneleme

Hrsz.

Vagyon megnevezése

Térmértéke

Tul. arány

1

15/

Beépítetlen terület

327

100

2

64/

Beépítetlen terület

104

100

3

78/

Beépítetlen terület

205

100

4

83/2

Beépítetlen terület (kert)

413

100

5

87

Beépítetlen terület (kert)

245

100

6

88

Beépítetlen terület (kert)

248

100

7

90/1

Beépítetlen terület (kert)

217

100

8

90/2

Beépítetlen terület (kert)

47

100

9

90/3

Beépítetlen terület (kert)

94

100

10

91/1

Beépítetlen terület (kert)

102

100

11

91/2

Beépítetlen terület (kert)

106

100

12

98/

Beépítetlen terület (kert)

269

100

13

100/3

Beépítetlen terület (kert)

97

100

14

114/

Beépítetlen terület (kert)

141

100

15

116/1

Beépítetlen terület (kert)

248

100

16

120/

Kert

281

100

17

124/

Beépítetlen terület (kert)

163

100

18

130/1

Beépítetlen terület (kert)

41

100

19

137/

Kert

69

100

20

146/

Beépítetlen terület (kert)

82

100

21

149/

Beépítetlen terület (kert)

36

100

22

152/

Beépítetlen terület (kert)

59

100

23

156/

Beépítetlen terület (kert)

77

100

24

158/

Beépítetlen terület (kert)

158

100

25

163/

Kert

97

100

26

164/

Beépítetlen terület (kert)

50

100

27

168/1

Beépítetlen terület (kert)

42

100

28

173/

Beépítetlen terület (kert)

107

100

29

195/

Beépítetlen terület (kert)

21

100

30

202/

Beépítetlen terület (kert)

34

100

31

213/

Beépítetlen terület (kert)

49

100

32

222/

Kert

73

100

33

235/

Beépítetlen terület (kert)

62

100

34

237/

Beépítetlen terület (kert)

170

100

35

243/

Beépítetlen terület (kert)

52

100

36

250/

Temetőút melletti zö

71

100

37

258/

Beépítetlen terület (kert)

153

100

38

264/

Kert

202

100

39

265/

Beépítetlen terület (kert)

164

100

40

290/

Sportpálya, játszóté

1266

100

41

346/

Lendvai-féle ingatla

316

100

42

347/

Lakóház,udvar

160

100

43

414/6

Beépítetlen terület

1111

100

44

419/11

Beépítetlen terület

1596

100

45

419/13

Beépítetlen terület

1353

100

46

419/14

Beépítetlen terület

1356

100

47

419/35

Beépítetlen terület

1543

100

48

419/36

Beépítetlen terület

1264

100

49

419/37

Beépítetlen terület

1423

100

50

419/38

Beépítetlen terület

1435

100

51

419/39

Beépítetlen terület

1395

100

52

419/47

Beépítetlen terület

1314

100

53

419/48

Beépítetlen terület

1314

100

54

530/

Gazdasági épület és

2356

100

55

2181/2

Fásított terület

82

100

56

2212/1

Fásított terület

202

100

57

2212/2

Fásított terület

144

100

58

039/7

Erdő

18678

100

59

050/

Erdő

328

100