Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01 - 2021. 09. 02

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 163.035.471 forintban
 • b) kiadási fő összegét 163.035.471 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 163.035.471 forintban,
 • b) az önkormányzat működési célú kiadásait 161.266.948 forintban, ebből:
  • ba) a személyi juttatásokat 51.716.016 forintban,
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 8.236.519 forintban,
  • bc) a dologi kiadásokat 49.100.921 forintban,
  • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.471.000 forintban,
  • be) az ellátottak természetbeni juttatásait 584.565 forintban,
  • bf) az egyéb működési célú kiadásokat 9.053.924 forintban,
  • bg) a finanszírozási kiadásokat 37.014.003,
 • c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1.768.523 forintban. ebből:
  • ca) a beruházási kiadásokat 1.768.523 forintban,
  • cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,
  • cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A képviselő-testület a képviselők részére 2021. augusztus 1. napjától havi bruttó 48.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3a.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3b.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.