Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

A kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 10. 03

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

A kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján – a következőket rendeli el:

1. § A kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazása szempontjából:)

  • „2. veszélyhelyzet: Magyarország Kormánya által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet

2. § A kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kerti hulladék április 6-tól május 21-ig és október 1-től november 30-ig, hétköznap, hetente kétszer, keddi és pénteki munkanapokon 9 és 18 óra közötti időszakban nyílt téren elégethető.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.