Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01 - 2021. 07. 01

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Polgármestereként az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletben foglaltak alapján Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 3/2017. (III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendelem el:

1. § A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (III.3..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Amennyiben a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben történik, akkor a többletszolgáltatás ellentételezéseként

  • a) amennyiben a házasulandók legalább egyik tagja a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik a 4.000.- Ft.
  • b) amennyiben a házasulandók egyik tagja sem rendelkezik Borsodbótai Közös önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen legalább egy éve lakóhellyel, 9.000- Ft.

(2) Amennyiben a házasságkötés hivatali helyiségen kívül történik – függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn kívül – akkor a többletszolgáltatás

  • a) amennyiben a házasulandók legalább egyik tagja a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik a 6.000.- Ft.
  • b) amennyiben a házasulandók egyik tagja sem rendelkezik Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen legalább egy éve lakóhellyel, 15.000.- Ft. ”

2. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.