Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Hatályos: 2021. 10. 27
a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás megigénylését részletező pályázati kiírás 6. pontja, valamint a Támogatói Okirat előírja, hogy az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit a pályázati kiírásban megfogalmazottakat figyelembe véve.