Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL szóló önkormányzati rendelete

Hatályos: 2022. 01. 01
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL szóló önkormányzati rendelete
Végső előterjesztői indokolás
2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig szükségessé vált, hogy Szabadkígyós Község Polgármestere Szabadkígyós Község Önkormányzatának bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül időarányosan, folytatólagosan teljesítse.