Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

A földadóról szóló 26/2019.(XI.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 12. 31
A földadóról szóló 26/2019.(XI.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, a lakosság érdeke szükségessé tette Csanádpalota Városi Önkormányzat a földadóról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A földadó rendelet megalkotása előzetes hatásvizsgálat nélkül történt, az előterjesztés a megalkotás napján készült, így alapos előkészítő munkára nem kerülhetett sor. A rendelet hatályba lépését követően derült fény arra, hogy a nem csanádpalotai lakcímmel rendelkező tulajdonosok a földadót áthárítják a haszonbérlőkre, tekintettel arra, hogy ők is a helyben lakó bérbeadókkal azonos összegű bérleti díjra tartanak igényt. A bérlők helyben lakók, így gyakorlatban a csanádpalotaiakat sújtja ez a teher is.
A gazdálkodókat a földadón kívül terheli továbbá többek között az agrárkamarai hozzájárulás, kárenyhítési hozzájárulás, növénybiztosítási díj, vízkészület hozzájárulási díj, munkavédelmi- környezetvédelmi felelős díja, a talaj nitrátérzékenysége miatti talajminta vizsgálati díja stb. Komoly költségnövekedést jelent a gazdálkodóknak a megemelkedett vetőmag- és vegyszerár is. Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyok voltak megfigyelhetőek (jégkár, aszályos időszak), mely szintén nagy mértékben megnehezítette a gazdálkodást. Emiatt ezen érintettek földadóval sújtása indokolatlan és méltánytalan.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.