Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 6/2016. (V.31.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22
a helyi adókról szóló 6/2016. (V.31.) számú rendelet módosításáról
Általános indokolás
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét.
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100. § 1-9. pontja és a 11. pontja az 1990. évi C. törvény helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezései közül az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységre vonatkozó adótényállás elemeit 2021. január 1. napjával hatályon kívül helyezte és ezzel megszüntette az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adót. A hatályon kívül helyezés az építőipari tevékenység folytatására is tartalmazott speciális rendelkezéseket.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet egyes § pontjai hatályvesztéséről rendelkezik.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépését szabályozza.