Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság) 2021. június 29. napján tartott bizottsági ülésén két, a Rendelet módosítására vonatkozó két módosító javaslattal élt a képviselő-testület felé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gyermekétkeztetési támogatásra vonatkozó 18-§ módosításra kerül oly módon, hogy a rendelet hatálybalépését követően a böhönyei lakcímmel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező gyermekek gyermekétkeztetési támogatásban nem részesülnek.

A 2. §-hoz

A Rendelet kiegészül az iskolakezdési támogatás keretrendszerét szabályozó 24/A. §-al.