Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 11
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Jelen rendelet elkészítésének elmaradása esetén nem felelnénk meg pályázati feltételeknek.