Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 01. 01
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Részletes indokolás
Az 1–87. §-hoz és az 1–4. melléklethez
Hatályos Mötv.-nek való megfelelés.