Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról <br>

Hatályos: 2021. 05. 01

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzati rendeletek módosításnak oka magasabb szintű jogszabályoknak, jogalkotási követelményeknek való megfelelés biztosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet hatályának kiegészítése a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulása működési területével.

A 2. §-hoz

A Rendelet technikai módosítása az Integrált Jogalkotási Rendszernek való megfelelés érdekében.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

Gyermekjóléti szolgáltatás eljárására vonatkozó szabályok kiegészítése.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.