Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 06. 15

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Általános indokolás

A Csákvári Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának 1.2.1. pontja, valamint a 2. számú melléklete értelmében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (2a) pontjában foglaltakra tekintettel a Társulás intézménye látja el a családsegítési és gyermekjóléti feladatokat a – munkaszervezeti feladatokat ellátó – Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területén Csákvár Város Önkormányzata, Gánt Község Önkormányzata és Vértesboglár Község Önkormányzata közigazgatási területén.

A Gyvt. 94. § (2a) bekezdése értelmében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lehet a feladatellátásra kötelezett.

Fentiekre tekintettel Csákvár Város Önkormányzata köteles a tárgyban rendeletet alkotni.

A rendelet szabályozza a gyermekek védelmének rendszerét, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatásra és a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó szabályokat, így különösen az eljárásra vonatkozó, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket.