Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 09
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. A pályázat célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A támogatásra a Belügyminisztérium 2021. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhattak, amely alapján Soponya jogosult a pályázat benyújtására. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A településünk az idei évben 102 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására kapott támogatást, melyről támogatói okirat is rendelkezésre áll.
A megalkotott rendelet a szociális célú tűzifa jogosultsági feltételeit, az igénylés benyújtásának szabályait tartalmazza.