Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(X.4.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(X.4.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése által adott konkrét felhatalmazás alapján.

A törvényi felhatalmazást a költségvetésről szóló rendelet megalkotására, illetve módosítására az Áht. 23. § (1) bekezdése biztosítja, kiegészítve azzal, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontja rendelkezése szerint a Képviselő-testület rendeletet alkot az Önkormányzat költségvetésének módosításáról.

A költségvetés megállapítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja szerint a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

A Képviselő-testület a költségvetését az Mötv. minősített többséggel állapítja meg, mivel a Mötv. 50. §-a a rendeletet minősített többséggel meghozandó döntések közé sorolja.

A Mötv. 59. § (2) bekezdése rendelkezése alapján a Képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ.) 59. § (5) bekezdés akként rendelkezik, hogy a költségvetést érintő, a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések bizottsági állásfoglalással terjeszthetők be.

A Képviselő-testület a költségvetési év folyamán a pénzügyi helyzet változásainak, a gazdálkodás alakulásának függvényében módosítja a tervezetthez képest a költségvetési előirányzatokat, aktualizálja az Önkormányzat éves költségvetését.