Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletében átvezetésre kerültek a rendelet elfogadása óta felmerült gazdasági események, illetve ezek előirányzatainak módosításai.

A költségvetésbe beépítésre került a 2021. szeptember 1. napjától saját fenntartásban, önálló intézményként működő Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési előirányzatai.