Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 06
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.