Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2021. 09. 14

Az intézményi térítési díjakról

Általános indokolás

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2018. (III. 31.) önkormányzati rendeletével szabályozta az intézményi térítési díjakat. A rendeletet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrizte, melynek során az intézményi térítési díjak vonatkozásában azok bruttó összegben történő meghatározása, az étkeztetés kiszállítási díjának szabályozása, az intézményi és személyi térítési díjak kerekítése, és a gyermekétkeztetés, mint természetbeni ellátásra vonatkozó szabályozásra hívta fel a figyelmet.

Mivel a módosítás több helyen is indokolt, szükségessé vált az 5/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

1. §-hoz:

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz:

A bölcsődei ellátás intézményi térítési díját tartalmazza, melyet az önkormányzat kedvezményként biztosít, így az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

3. §-hoz:

A gyermekétkeztetés térítési díját, és a szolgáltatást igénybevevők részére megállapított kedvezményeket tartalmazza.

4. §-hoz:

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos szabályozás.

5. §-hoz:

A szociális étkeztetés térítési díját, valamint a kiszállítás összegét is tartalmazó intézményi térítési díjat tartalmazza.

6. §-hoz:

Az Alsózsolcai Gondozási Központban igénybe vehető étkeztetés térítési díját, és a szolgáltatást igénybevevők részére megállapított kedvezményeket tartalmazza.

7. §-hoz:

Az étkeztetés személyi térítési díjának megállapításával kapcsolatos szabályozás.

8. §-hoz:

Az Alsózsolcai Gondozási Központban biztosított nappali ellátás és demens betegek nappali ellátásának díját tartalmazza, melyet az önkormányzat az igénybevevők részére kedvezményként biztosít, így az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

9. §-hoz:

ÁFA-val kapcsolatos szabályozás.

10. §-hoz:

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.