Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 02

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 15. §-hoz

Indoklás a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet felülviszgálata és módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A rendelet bevezető része nem pontosan tartalmazza a Jszr. rendelkezései alapján előírt rendeletalkotásra valamint a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezésekre való hivatkozásokat.

A támogatások megállapításakor lehetőségként került megfogalmazásra a rendelkezés, mely ellentétes a Jszr-ben foglaltakkal, miszerint a jogszabály normatív tartalmát jelen idejű mondattal, egyes szám harmadik személyű megfogalmazás alkalmazásával kell kifejezni.

A §-ok sorszámozását folyamatos számozással kell ellátni.

Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani, a támogatás elnevezése nem egyezik az Szt. szerinti elnevezéssel.

Az egyes támogatások elnevezésését a rendelet szövegezésében folyamatosan azonos elnevezéssel kell említeni.

Az intézményi térítési díjnál nem lehet bruttó összeget meghatározni, ÁFA tartalmat nem tartalmazhat.

A polgármesterre és a társulásra átruházott hatásköröket az SZMSZ-es össze kell hangolni, azonos tartalmúaknak kell lenniük.

Hivatkozni kell a családsegítés feladatellátás feladat ellátásának módjára.

Az egységes rendeletet az NJT felületen közzé kell tenni, az utolsó hatályos egységes rendeletnek elérhetőnek kell lennie.