Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 11

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre szervezetének kialakítása és működésének meghatározása.

A testület a szervezeti és működési szabályzatban határozza meg működésének rendjét.

A szervezeti és működési szabályzat átfogó felülvizsgálatára került sor a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletnek való megfelelés érdekében, mely alapján a rendelet módosítására került sor.