Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelete

egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 26/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 19 - 2021. 06. 21

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 26/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőző rendeletet alkotja:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi és ügyeleti ellátást Szarvas Város Önkormányzata társulás formájában a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: Szarvas, Vasút utca 46-48.

(2) Fogorvosi ügyeleti ellátás: a Békéscsabán működő fogorvosi körzetekben havi beosztás alapján szombaton és vasárnap, valamint ünnepnapokon 8-14 óra között.”

2. § (1) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Felnőtt háziorvosi körzetek

1. 1.számú felnőtt háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Széchenyi u. 2.)

A körzet részletes leírása:

Bethlen Gábor utca

2-29/1.

Teljes

Budai Nagy Antal utca

1-23.

Teljes

Csabai út

1-23/1.

Teljes

Damjanich utca

1-39.

Páratlan

Damjanich utca

2-36.

Páros

Ipartelep utca

1.

Teljes

Jókai Mór utca

1-29/1.

Páratlan

Jókai Mór utca

2-32.

Páros

Kis utca

1-6.

Teljes

Lehel utca

1-10.

Teljes

Markovitz Mátyás utca

1-22.

Teljes

Orosházi út

3-9.

Teljes

Pántlika utca

1-12.

Teljes

Petőfi utca

1-31.

Teljes

Szabadság út

1-23.

Páratlan

Széchenyi utca

1/2-27.

Teljes

Tanya III.

1-278/1.

Folyamatos

Zrínyi Miklós utca

1-9.

Páratlan

Zrínyi Miklós utca

2-32.

Páros

2. 2.számú felnőtt háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Széchenyi u. 2.)

A körzet részletes leírása:

Anna liget utca

1-35.

Teljes

Anna utca

1-15.

Teljes

Bocskai István utca

1-22.

Teljes

Csokonai utca

1-42.

Teljes

Damjanich utca

78-114.

Páros

Damjanich utca

85-119.

Páratlan

Dr. Melich János utca

11-73.

Páratlan

Dr. Melich János utca

20-98.

Páros

Erkel Ferenc tér

2-16.

Teljes

Gárdonyi Géza utca

1-12.

Teljes

Jókai Mór utca

66-86.

Páros

Jókai Mór utca

71-105.

Páratlan

Juhász Gyula utca

1-39.

Teljes

Kazinczy Ferenc utca

1-23.

Teljes

Krúdy Gyula utca

1-37.

Teljes

Liszt Ferenc utca

1-52.

Teljes

Mikszáth Kálmán utca

2-8.

Teljes

Munkácsy Mihály utca

1-16.

Teljes

Rózsa utca

1-88.

Teljes

Semmelweis utca

1-81.

Teljes

Szentesi utca

1-38/2.

Teljes

Szentesi úti lakópark

1-4.

Teljes

Táncsics Mihály utca

35-75/1.

Páratlan

Táncsics Mihály utca

46-86.

Páros

Tanya I.

1-18.

Teljes

Tanya II.

1-115.

folyamatos

Toldi Miklós utca

1-40.

Teljes

Tompa Mihály utca

1-18.

Teljes

Vágóhíd utca

2-88.

Páros

Vágóhíd utca

19-101.

Páratlan

Vörösmarty utca

1-16.

Teljes

Wesselényi utca

3-29.

Teljes

Zrínyi Miklós utca

53-91.

Páratlan

Zrínyi Miklós utca

76-116.

Páros

3. 3.számú felnőtt háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Deák Ferenc utca 2.)

A körzet részletes leírása:

Állomás tér

1-12.

Teljes

Állomás utca

1-22.

Teljes

Bajcsy- Zsilinszky utca

1-28/2.

Teljes

Béke utca

1-17.

Folyamatos

Bem József utca

22-42.

Páros

Bem József utca

35-42.

Páratlan

Damjanich utca

123-131.

Páratlan

Dózsa György utca

2-23.

Folyamatos

Dr. Melich János utca

1-9/1.

Páratlan

Dr. Melich János utca

2-18.

Páros

Hunyadi János utca

2-8/1.

Páros

Hunyadi János utca

5-21.

Páratlan

Jókai Mór utca

107.

Páratlan

Kálvin János utca

1-8.

Teljes

Kossuth Lajos utca

25-41.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

64-106.

Páros

Luther Márton utca

1-25/1.

Teljes

Martos Flóra utca

1-11.

Teljes

Melis György utca

1-12.

Teljes

Szabadság út

29-79.

Páratlan

Szabadság út

38-78.

Páros

Szentegyházi utca

1-3.

Teljes

Tanya IV.

29-294/4.

Folyamatos

Tanya IV.

5764/6-11010. hrsz.

Folyamatos

Tükör utca

1-35.

Teljes

Vágóhíd utca

1-17.

Páratlan

Vasút utca

64-106/1.

Páros

Vasút utca

71-107/1.

Páratlan

4. 4.számú felnőtt háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Széchenyi u. 2.)

A körzet részletes leírása:

Áchim L. András utca

1-38.

Teljes

Ady Endre utca

1-44.

Teljes

Arany János utca

75-83.

Páratlan

Arany János utca

106-114.

Páros

Arató utca

1-16.

Teljes

Bartók Béla utca

2-67.

Teljes

Benka Gyula utca

22-32.

Páros

Benka Gyula utca

49-67.

Páratlan

Csicsely Pál utca

1-11.

Teljes

Dankó Pista utca

2-9.

Teljes

Dobó István utca

1-29.

Teljes

Dózsa György utca

25-121.

Folyamatos

Esze Tamás utca

1-23.

Teljes

Honvéd utca

1-97.

Teljes

Hunyadi János utca

10-54.

Páros

Hunyadi János utca

23-71.

Páratlan

Kodály Zoltán utca

2-46.

Teljes

Liliom utca

2-30.

Teljes

Martinovics utca

2-75.

Teljes

Rét utca

1-3.

Teljes

Szent László utca

1-93.

Teljes

Tanya V.

1-318.

Teljes

Tanya VI.

135-211.

Teljes

Tessedik Sámuel utca

60-78.

Páros

Tessedik Sámuel utca

69-77.

Páratlan

Településszintű lakos

5. 5.számú felnőtt háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Szabadság út 11.)

A körzet részletes leírása:

Arany János utca

39-73.

Páratlan

Arany János utca

48-104/1.

Páros

Árpád utca

1-14.

Teljes

Bacsó Béla utca

1-38.

Teljes

Béke lakótelep

1-3.

Teljes

Béke utca

18-70.

Folyamatos

Békeköz utca

2-4.

Teljes

Bem József utca

1-33.

Páratlan

Bem József utca

2-20.

Páros

Benka Gyula utca

17-47.

Páratlan

Betű utca

1-11.

Teljes

Damjanich utca

38-76.

Páros

Damjanich utca

41-83.

Páratlan

Deák Ferenc utca

23-55.

Páratlan

Deák Ferenc utca

30-70.

Páros

Eötvös Lóránd utca

1-44.

Teljes

Fő tér

2-3.

Teljes

Irinyi utca

2-12.

Teljes

Jókai Mór utca

33-69.

Páratlan

Jókai Mór utca

34-64.

Páros

József Attila utca

1-30.

Teljes

Káka Központ tanya

1-24.

Teljes

Katona József utca

1-23.

Teljes

Klapka György utca

1-20/1.

Teljes

Kossuth Lajos utca

19-23/2.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

28-54.

Páros

Kossuth tér

1-3.

Teljes

Madách Imre utca

1-16.

Teljes

Mátyás Király utca

2-16.

Teljes

Pacsirta utca

1-26.

Teljes

Rákóczi utca

1-25.

Teljes

Somogyi Béla utca

24-60.

Páros

Somogyi Béla utca

33-59.

Páratlan

Szabadság út

28-32.

Páros

Táncsics Mihály utca

1-33.

Páratlan

Táncsics Mihály utca

2-44.

Páros

Tanya II.

119-383/2.

Folyamatos

Tanya II.

4703-10358. hrsz.

Folyamatos

Tessedik Sámuel utca

38-58/1.

Páros

Tessedik Sámuel utca

43-67.

Páratlan

Vasút utca

33-67.

Páratlan

Vasút utca

42-62.

Páros

Zrínyi Miklós utca

11-51.

Páratlan

Zrínyi Miklós utca

34-74.

Páros

6. 6.számú felnőtt háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Szabadság út 11.)

A körzet részletes leírása:

Alkotmány utca

1-86.

Teljes

Arany János utca

1-37.

Páratlan

Arany János utca

2-46.

Páros

Benka Gyula utca

1-15/1.

Páratlan

Benka Gyula utca

2-18.

Páros

Brigád utca

1-66.

Teljes

Gyóni Géza utca

1-36.

Teljes

Hajnal utca

1-40.

Teljes

Hatház utca

1-14.

Teljes

Kötő utca

2-6.

Teljes

Köztársaság utca

1-66.

Teljes

Kristóffy György utca

1-17.

Teljes

Lenkei utca

2-40.

Teljes

Liget utca

1-6.

Teljes

Március 15. utca

1-44.

Teljes

Móra Ferenc utca

1-12.

Teljes

Móricz Zsigmond utca

1-57.

Teljes

Munkás utca

1-52.

Teljes

Nagy Sándor utca

1-6.

Teljes

Tanya III.

279-545.

Folyamatos

Tanya III.

8293. hrsz.

Folyamatos

Tessedik Sámuel utca

1-41.

Páratlan

Tessedik Sámuel utca

2-36/1.

Páros

Vajda Péter utca

19-89.

Páratlan

Vajda Péter utca

30-90.

Páros

Zöldpázsit utca

1-10/1.

Teljes

7. 7.számú felnőtt háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Széchenyi utca ½.)

A körzet részletes leírása:

Akácos utca

1-16.

Teljes

Almafa utca

1.

Teljes

Arborétum utca

1-36.

Teljes

Bolza Pál sétány

1-8.

Teljes

Csónak utca

2-10.

Teljes

Csuka utca

1-60.

Teljes

Deák Ferenc utca

1-21.

Páratlan

Deák Ferenc utca

4-28.

Páros

Erzsébet liget utca

1-5.

Teljes

Fácán utca

1-34.

Teljes

Fenyő utca

1-41.

Teljes

Fűzfa utca

1-29.

Teljes

Gyékény utca

3-7.

Teljes

Harkály utca

1-23.

Teljes

Hársfa utca

1-48.

Teljes

Horgász utca

1.

Teljes

Kárász utca

1-39.

Teljes

Keszeg utca

6-22.

Teljes

Kiránduló utca

1-19.

Teljes

Kishídköz utca

1-7.

Teljes

Kossuth Lajos utca

1-15.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

2-26.

Páros

Körös utca

1-52.

Teljes

Malom utca

1-139.

Teljes

Nád utca

1-12.

Teljes

Nap utca

1-34.

Teljes

Sirály utca

1-20.

Teljes

Somogyi Béla utca

1-31.

Páratlan

Somogyi Béla utca

2-22.

Páratlan

Sport utca

2-14.

Teljes

Strand utca

1-10.

Teljes

Szabadság út

2-26.

Páros

Szent István utca

1-54.

Teljes

Szilvafa utca

2-18.

Teljes

Tanya IV.

1-28.

Folyamatos

Tanya VII.

2-549/1.

Teljes

Tanya VIII.

1.

Teljes

Újtelep utca

1-23.

Teljes

Üdülő sétány

1-238.

Teljes

Vajda Péter utca

1-17.

Páratlan

Vajda Péter utca

4-28.

Páros

Vasút utca

2-38.

Páros

Vasút utca

3-31.

Páratlan

Virágos utca

1-19.

Teljes”

2. melléklet

2. melléklet

Gyermek háziorvosi körzetek

1. 1.számú gyermek háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Anna liget utca

1-35.

Teljes

Anna utca

1-15.

Teljes

Arany János utca

39-57.

Páratlan

Arany János utca

48-82.

Páros

Árpád utca

1-14.

Teljes

Bacsó Béla utca

1-38.

Teljes

Béke utca

1-70.

Teljes

Bem József utca

1-33.

Páratlan

Bem József utca

2-20.

Páros

Benka Gyula utca

14-18.

Páros

Benka Gyula utca

17-43.

Páratlan

Betű utca

1-11

Teljes

Bocskai István utca

1-22.

Teljes

Csokonai utca

1-42.

Teljes

Damjanich utca

38.

Páros

Damjanich utca

40-131.

Folyamatos

Deák Ferenc utca

1-70.

Teljes

Dr. Melich János utca

1.

Páratlan

Dr. Melich János utca

3-98.

Folyamatos

Eötvös Lóránd utca

1-44.

Teljes

Erkel Ferenc tér

2-16.

Teljes

Fő tér

2-3.

Teljes

Gárdonyi Géza utca

1-12.

Teljes

Jókai Mór utca

33-107.

Folyamatos

József Attila utca

1-16.

Folyamatos

Juhász Gyula utca

1-39.

Teljes

Káka Központ tanya

1-24.

Teljes

Katona József utca

1-23.

Teljes

Kazinczy Ferenc utca

1-23.

Teljes

Kishídköz utca

1-7.

Teljes

Klapka György utca

1-20/1.

Teljes

Kossuth Lajos utca

21-25.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

28-54.

Páros

Kossuth tér

1-3.

Teljes

Krúdy Gyula utca

1-37.

Teljes

Liszt Ferenc utca

1-52.

Teljes

Madách Imre utca

1-16.

Teljes

Mátyás Király utca

2-16.

Teljes

Mikszáth Kálmán utca

2-8.

Teljes

Munkácsy Mihály utca

1-16.

Teljes

Pacsirta utca

1-26.

Teljes

Rákóczi utca

1-25.

Teljes

Rózsa utca

1-88.

Teljes

Semmelweis utca

1-81.

Teljes

Somogyi Béla utca

24-60.

Páros

Somogyi Béla utca

33-59.

Páratlan

Szabadság út

28-79.

Folyamatos

Szentesi utca

1-38/2.

Teljes

Szentesi úti lakópark

1-4.

Teljes

Táncsics Mihály utca

1-86.

Teljes

Tanya I.

1-18.

Teljes

Tanya II.

1-220/1.

Folyamatos

Tanya II.

302-383/2.

Folyamatos

Tanya II.

4703-10358. hrsz.

folyamatos

Tessedik Sámuel utca

38-46.

Páros

Tessedik Sámuel utca

43-57.

Páratlan

Toldi Miklós utca

1-40.

Teljes

Tompa Mihály utca

1-18.

Teljes

Vágóhíd utca

3-101.

Folyamatos

Vasút utca

33-67.

Páratlan

Vasút utca

42-62.

Páros

Vörösmarty utca

1-16.

Teljes

Wesselényi utca

3-29.

Teljes

Zrínyi Miklós utca

11-91.

Páratlan

Zrínyi Miklós utca

34-116.

Páros

2. 2.számú gyermek háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Vasút u. 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Áchim L. András utca

1-38.

Teljes

Ady Endre utca

1-44.

Teljes

Akácos utca

1-16.

Teljes

Arany János utca

59-83.

Páratlan

Arany János utca

84-114.

Páros

Arató utca

1-16.

Teljes

Arborétum utca

1-36.

Teljes

Bartók Béla utca

2-67.

Teljes

Benka Gyula utca

22-32.

Páros

Benka Gyula utca

45-57.

Páratlan

Bethlen Gábor utca

2-29/1.

Teljes

Budai Nagy Antal utca

1-23.

Teljes

Csabai út

1-23/1.

Teljes

Csicsely Pál utca

1-11.

Teljes

Damjanich utca

1-37.

Folyamatos

Damjanich utca

39.

Páratlan

Dankó Pista utca

2-9.

Teljes

Dobó István utca

1-29.

Teljes

Dózsa György utca

25-118.

Folyamatos

Erzsébet liget utca

1-5.

Teljes

Esze Tamás utca

1-23.

Teljes

Honvéd utca

1-97.

Teljes

Hunyadi János utca

16-54.

Páros

Hunyadi János utca

23-71.

Páratlan

Ipartelep utca

1.

Teljes

Jókai Mór utca

1-32.

Folyamatos

József Attila utca

17-30.

Folyamatos

Kis utca

1-6.

Teljes

Kodály Zoltán utca

2-46.

Teljes

Kossuth Lajos utca

1-19.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

2-26.

Páros

Lehel utca

1-10.

Teljes

Liliom utca

2-30.

Teljes

Markovitz Mátyás utca

1-22.

Teljes

Martinovics utca

2-75.

Teljes

Nap utca

1-34.

Teljes

Orosházi út

3-9.

Teljes

Pántlika utca

1-12.

Teljes

Petőfi utca

1-31.

Teljes

Rét utca

1-3.

Teljes

Strand utca

1-10.

Teljes

Szabadság út

1-24.

Folyamatos

Szabadság út

26.

Páros

Széchenyi utca

1/2-27.

Teljes

Szent László utca

1-93.

Teljes

Szilvafa utca

2-18.

Teljes

Tanya II.

221-299.

Folyamatos

Tanya III.

1-278/1.

Folyamatos

Tanya V.

1-318.

Teljes

Tanya VI.

135-211.

Teljes

Tessedik Sámuel utca

2.

Páros

Tessedik Sámuel utca

48-78.

Páros

Tessedik Sámuel utca

59-77.

Páratlan

Vasút utca

2-38.

Páros

Vasút utca

3-31.

Páratlan

Virágos utca

1-19.

Teljes

Zrínyi Miklós utca

1-9.

Páratlan

Zrínyi Miklós utca

2-32.

Páros

Településszintű lakos

3. 3.számú gyermek háziorvosi körzet (székhely: Szarvas, Gyóni Géza utca 11.)

A körzet részletes leírása:

Alkotmány utca

1-86.

Teljes

Állomás tér

1-12.

Teljes

Állomás utca

1-22.

Teljes

Almafa utca

1.

Teljes

Arany János utca

1-37.

Páratlan

Arany János utca

2-46.

Páros

Bajcsy- Zsilinszky utca

1-28/2.

Teljes

Béke lakótelep

1-3.

Teljes

Békeköz utca

2-4.

Teljes

Bem József utca

22-42.

Páros

Bem József utca

33-41.

Páratlan

Benka Gyula utca

1-15/1.

Páratlan

Benka Gyula utca

2-12/6.

Páros

Bolza Pál sétány

1-8.

Teljes

Brigád utca

1-66.

Teljes

Csónak utca

2-10.

Teljes

Csuka utca

1-60.

Teljes

Dózsa György utca

2-23.

Folyamatos

Dr. Melich János utca

2.

Páros

Fácán utca

1-34.

Teljes

Fenyő utca

1-41.

Teljes

Fűzfa utca

1-29.

Teljes

Gyékény utca

3-7.

Teljes

Gyóni Géza utca

1-36.

Teljes

Hajnal utca

1-40.

Teljes

Harkály utca

1-23.

Teljes

Hársfa utca

1-48.

Teljes

Hatház utca

1-14.

Teljes

Horgász utca

1.

Teljes

Hunyadi János utca

2-14.

Páros

Hunyadi János utca

5-21.

Páratlan

Irinyi utca

2-12.

Teljes

Kálvin János utca

1-8.

Teljes

Kárász utca

1-39.

Teljes

Keszeg utca

6-22.

Teljes

Kiránduló utca

1-19.

Teljes

Kossuth Lajos utca

27-41.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

64-106.

Páros

Körös utca

1-52.

Teljes

Kötő utca

2-6.

Teljes

Köztársaság utca

1-66.

Teljes

Kristóffy György utca

1-17.

Teljes

Lenkei utca

2-40.

Teljes

Liget utca

1-6.

Teljes

Luther Márton utca

1-25/1.

Teljes

Malom utca

1-139.

Teljes

Március 15. utca

1-44.

Teljes

Martos Flóra utca

1-11.

Teljes

Melis György utca

1-12.

Teljes

Móra Ferenc utca

1-12.

Teljes

Móricz Zsigmond utca

1-57.

Teljes

Munkás utca

1-52.

Teljes

Nád utca

1-12.

Teljes

Nagy Sándor utca

1-6.

Teljes

Sirály utca

1-20.

Teljes

Somogyi Béla utca

1-31.

Páratlan

Somogyi Béla utca

2-22.

Páros

Sport utca

2-14.

Teljes

Szent István utca

1-54.

Teljes

Szentegyházi utca

1-3.

Teljes

Tanya III.

279-545.

Folyamatos

Tanya III.

8293. hrsz.

Folyamatos

Tanya IV.

1-281.

Teljes

Tanya VII.

2-549.

Teljes

Tanya VIII.

1.

Teljes

Tessedik Sámuel utca

1-41.

Páratlan

Tessedik Sámuel utca

2-36/1.

Páros

Tükör utca

1-35.

Teljes

Újtelep utca

1-23.

Teljes

Üdülő sétány

1-238.

Teljes

Vágóhíd utca

1-1/2.

Páratlan

Vajda Péter utca

1-90.

Teljes

Vasút utca

64-106/1.

Páros

Vasút utca

69-107/1.

Páratlan

Zöldpázsit utca

1-10/1.

Teljes”

3. melléklet

3. melléklet

Fogorvosi körzetek

1. 1.számú fogorvosi körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Árpád utca

1-14.

Teljes

Béke lakótelep

1-3.

Teljes

Béke utca

1-18.

Folyamatos

Békeköz utca

2-4.

Teljes

Bethlen Gábor utca

2-29.

Teljes

Budai Nagy Antal utca

16-23.

Folyamatos

Damjanich utca

1-131.

Teljes

Fő tér

2-3.

Teljes

Jókai Mór utca

1-105.

Folyamatos

Kis utca

1-6.

Teljes

Kossuth Lajos utca

25-41.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

64-106.

Páros

Lehel utca

1-10.

Teljes

Liszt Ferenc utca

1-52.

Teljes

Markovitz Mátyás

1-22.

Teljes

Pántlika utca

1-12.

Teljes

Petőfi utca

1-31.

Teljes

Rákóczi utca

1-25.

Teljes

Szabadság út

1-23.

Páratlan

Széchenyi utca

1/2-27.

Teljes

Táncsics Mihály utca

1-86.

Teljes

Tanya IV.

1-281.

Teljes

Tanya VI.

135-211.

Teljes

Vasút utca

64-98.

Páros

Vasút utca

71-99/1.

Páratlan

Wesselényi utca

3-29.

Teljes

Zrínyi Miklós utca

1-116.

Teljes

2. 2.számú fogorvosi körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Áchim L. András utca

1-38.

Teljes

Ady Endre utca

1-44.

Teljes

Alkotmány utca

1-86.

Teljes

Állomás tér

1-12.

Teljes

Állomás utca

1-22.

Teljes

Bacsó Béla utca

1-38.

Teljes

Béke utca

19-70.

Folyamatos

Bem József utca

1-42.

Teljes

Benka Gyula utca

1-61.

Teljes

Betű utca

1-11.

Teljes

Brigád utca

1-66.

Teljes

Csicsely Pál utca

1-11.

Teljes

Deák Ferenc utca

1-70.

Teljes

Eötvös Lóránd utca

1-44.

Teljes

Gyóni Géza utca

1-36.

Teljes

Hajnal utca

1-40.

Teljes

Hatház utca

1-14.

Teljes

Hunyadi János utca

1-71.

Teljes

József Attila utca

1-16.

Folyamatos

Katona József utca

1-23.

Teljes

Klapka György utca

1-20/1.

Teljes

Kossuth Lajos utca

21-23.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

28-54.

Páros

Kossuth tér

1-3.

Teljes

Kötő utca

2-6.

Teljes

Köztársaság utca

1-66.

Teljes

Kristóffy György utca

1-17.

Teljes

Lenkei utca

2-40

Teljes

Liget utca

1-6.

Teljes

Madách Imre utca

1-16.

Teljes

Március 15. utca

1-44.

Teljes

Mátyás Király utca

2-16.

Teljes

Móra Ferenc utca

1-12.

Teljes

Móricz Zsigmond utca

1-57.

Teljes

Munkás utca

1-52.

Teljes

Nagy Sándor utca

1-6.

Teljes

Orosházi út

3-9.

Teljes

Pacsirta utca

1-26.

Teljes

Somogyi Béla utca

1-60.

Teljes

Tanya VIII.

1.

Teljes

Tessedik Sámuel utca

1-78.

Teljes

Újtelep utca

1-23.

Teljes

Vajda Péter utca

17-89.

Páratlan

Vajda Péter utca

30-88.

Páros

Vasút utca

33-67.

Páratlan

Vasút utca

42-62.

Páros

Zöldpázsit utca

1-10/1.

Teljes

Településszintű lakos

3. 4.számú fogorvosi körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Almafa utca

1.

Teljes

Csónak utca

2-10.

Teljes

Csuka utca

1-60.

Teljes

Erkel Ferenc tér

2-16.

Teljes

Esze Tamás utca

1-23.

Teljes

Fácán utca

1-34.

Teljes

Fenyő utca

1-41.

Teljes

Fűzfa utca

1-29.

Teljes

Gárdonyi Géza utca

1-12.

Teljes

Gyékény utca

3-7.

Teljes

Harkály utca

1-23.

Teljes

Hársfa utca

1-48.

Teljes

Honvéd utca

1-97.

Teljes

Horgász utca

1.

Teljes

Irinyi utca

2-12.

Teljes

József Attila utca

17-30.

Folyamatos

Juhász Gyula utca

1-39.

Teljes

Káka Központ tanya

1-24.

Teljes

Kárász utca

1-39.

Teljes

Keszeg utca

6-22.

Teljes

Kiránduló utca

1-19.

Teljes

Kodály Zoltán utca

2-46.

Teljes

Körös utca

1-52.

Teljes

Krúdy Gyula utca

1-37.

Teljes

Malom utca

1-139.

Teljes

Martinovics utca

2-75.

Teljes

Melis György utca

1-12.

Teljes

Mikszáth Kálmán utca

2-8.

Teljes

Nád utca

1-12.

Teljes

Rózsa utca

1-88.

Teljes

Semmelweis utca

1-81.

Teljes

Sirály utca

1-20.

Teljes

Strand utca

1-10.

Teljes

Szabadság út

29-79.

Páratlan

Szabadság út

32-78.

Páros

Szent István utca

1-54.

Teljes

Szent László utca

1-93.

Teljes

Szentesi utca

1-38/2.

Teljes

Szentesi úti lakópark

1-4.

Teljes

Tanya II.

1-383/2.

Teljes

Tanya II.

4703-10358. hrsz.

Folyamatos

Toldi Miklós utca

1-40.

Teljes

Tompa Mihály utca

1-18.

Teljes

Üdülő sétány

1-238.

Teljes

Vágóhíd utca

1-101.

Teljes

Vasút u.

2.

Páros

Vörösmarty utca

1-16.

Teljes

4. 5.számú fogorvosi körzet (székhely: Szarvas, Kossuth Lajos utca 23/2.)

A körzet részletes leírása:

Akácos utca

1-16.

Teljes

Anna liget utca

1-35.

Teljes

Anna utca

1-15.

Teljes

Arany János utca

1-114.

Teljes

Arató utca

1-16.

Teljes

Arborétum utca

1-22.

Teljes

Bajcsy-Zsilinszky utca

1-28/2.

Teljes

Bartók Béla utca

2-67.

Teljes

Bocskai István utca

1-22.

Teljes

Bolza Pál sétány

1-8.

Teljes

Budai Nagy Antal utca

1-15.

Folyamatos

Csabai út

1/1-23/1.

Teljes

Csokonai utca

1-42.

Teljes

Dobó István utca

1-29.

Teljes

Dózsa György utca

2-118.

Teljes

Dr. Melich János utca

1-98.

Teljes

Erzsébet liget utca

1-5.

Teljes

Jókai Mór utca

106-107.

Folyamatos

Kálvin János utca

1-8.

Teljes

Kazinczy Ferenc utca

1-23.

Teljes

Kishídköz utca

1-7.

Teljes

Kossuth Lajos utca

1-19.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

2-26.

Páros

Liliom utca

2-30.

Teljes

Luther Márton utca

1-25.

Teljes

Martos Flóra utca

1-11.

Teljes

Munkácsy Mihály utca

1-16.

Teljes

Nap utca

1-34.

Teljes

Rét utca

1-3.

Teljes

Sport utca

2-14.

Teljes

Szabadság út

2-30.

Páros

Szentegyházi utca

1-3.

Teljes

Szilvafa utca

2-18.

Teljes

Tanya I.

1-18.

Teljes

Tanya III.

1-545.

Teljes

Tanya III.

8293. hrsz.

Folyamatos

Tanya V.

1-318.

Teljes

Tanya VII.

2-549/1.

Teljes

Tükör utca

1-35.

Teljes

Vajda Péter utca

1-15.

Páratlan

Vajda Péter utca

4-28.

Páros

Vasút utca

3-31.

Páratlan

Vasút utca

4-38.

Páros

Virágos utca

1-19.

Teljes”

4. melléklet

4. melléklet

Védőnői körzetek

1. 1.számú védőnői körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Akácos utca

1-16.

Teljes

Almafa utca

1.

Teljes

Anna liget utca

1-35.

Teljes

Anna utca

1-15.

Teljes

Arborétum utca

1-36.

Teljes

Bethlen Gábor utca

2-29/1.

Teljes

Bocskai István utca

1-22.

Teljes

Bolza sétány

1-8

Teljes

Budai Nagy Antal utca

1-23.

Teljes

Csabai út

1-23/1.

Teljes

Csónak utca

2-10.

Teljes

Csuka utca

1-60.

Teljes

Damjanich utca

1-83.

Folyamatos

Erzsébet liget utca

1-5.

Teljes

Fácán utca

1-34.

Teljes

Fenyő utca

1-41.

Teljes

Fűzfa utca

1-29.

Teljes

Gyékény utca

3-7.

Teljes

Harkály utca

1-23.

Teljes

Hársfa utca

1-48.

Teljes

Horgász utca

1.

Teljes

Ipartelep

1.

Teljes

Jókai Mór utca

1-32.

Folyamatos

Kárász utca

1-39.

Teljes

Keszeg utca

6-22.

Teljes

Kiránduló utca

1-19.

Teljes

Kis utca

1-6.

Teljes

Kishídköz utca

1-7.

Teljes

Kossuth Lajos utca

1-19.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

2-26.

Páros

Körös utca

1-52.

Teljes

Lehel utca

1-10.

Teljes

Malom utca

1-139.

Teljes

Markovitz Mátyás utca

1-22.

Teljes

Nád utca

1-12.

Teljes

Nap utca

1-34.

Teljes

Orosházi út

3-9.

Teljes

Pántlika utca

1-12.

Teljes

Petőfi utca

1-31.

Teljes

Rákóczi utca

1-25.

Teljes

Sirály utca

1-20.

Teljes

Sport utca

2-14.

Teljes

Szabadság út

1-27.

Páratlan

Szabadság út

2-26.

Páros

Széchenyi utca

1/2-27.

Teljes

Szilvafa utca

2-18.

Teljes

Táncsics utca

1-44.

Folyamatos

Tanya II.

221-383/2.

Páratlan

Tanya II.

226-376.

Páros

Tanya II.

4703-10358. hrsz.

Folyamatos

Tanya III.

1-280.

Folyamatos

Üdülő sétány

1-238.

Teljes

Vasút utca

1-31.

Páratlan

Vasút utca

2-40.

Páros

Virágos utca

1-19.

Teljes

Wesselényi utca

3-29.

Teljes

Zrínyi Miklós utca

2-74.

Páros

Zrínyi Miklós utca

1-51.

Páratlan

2. 2.számú védőnői körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Csokonai utca

1-42.

Teljes

Damjanich utca

85-131.

Teljes

Dr. Melich János utca

1-77.

Páratlan

Dr. Melich János utca

4-98.

Páros

Erkel Ferenc tér

2-16.

Teljes

Gárdonyi Géza utca

1-12.

Teljes

Jókai Mór utca

71-105.

Páratlan

Jókai Mór utca

66-84.

Páros

Juhász Gyula utca

1-39.

Teljes

Kazinczy Ferenc utca

1-23.

Teljes

Krúdy Gyula utca

1-37.

Teljes

Liszt Ferenc utca

1-52.

Teljes

Mikszáth Kálmán utca

2-8.

Teljes

Munkácsy Mihály utca

1-16.

teljes

Rózsa utca

1-88.

Teljes

Semmelweis utca

1-81.

Folyamatos

Szabadság út

39-59.

Páratlan

Szabadság út

76-78.

Páros

Szentesi utca

1-38/2.

Teljes

Szentesi úti lakópark

1-4.

Teljes

Táncsics Mihály utca

35-75/1.

Páratlan

Táncsics Mihály utca

46-86.

Páros

Tanya I.

1-18.

Teljes

Tanya II.

1-99.

Folyamatos

Toldi Miklós utca

1-40.

Teljes

Tompa Mihály utca

1-18.

Teljes

Vágóhíd utca

3-101.

Páratlan

Vágóhíd utca

2-88.

Páros

Vörösmarty utca

1-16.

Teljes

Zrínyi Miklós utca

76-116.

Páros

Zrínyi Miklós utca

53-91.

Páratlan

3. 3.számú védőnői körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Alkotmány utca

1-13.

Páratlan

Alkotmány utca

2-50.

Páros

Állomás tér

1-12.

Teljes

Állomás utca

1-22.

Teljes

Arany János utca

1-13.

Páratlan

Arany János utca

2-14.

Páros

Bajcsy-Zsilinszky utca

1-28/2.

Teljes

Béke lakótelep

1-3.

Teljes

Békeköz utca

2-4.

Teljes

Bem József utca

33-41.

Páratlan

Bem József utca

22-42.

Páros

Brigád utca

1-15.

Páratlan

Brigád utca

2-20.

Páros

Dózsa György utca

3-23.

Páratlan

Dózsa György Utca

2-22/1.

Páros

Dr. Melich János utca

2/2.

Folyamatos

Gyóni Géza utca

1-36.

Teljes

Hunyadi János utca

5-21.

Páratlan

Hunyadi János utca

2-14.

Páros

Kálvin János utca

1-8.

Teljes

Kossuth Lajos utca

27-57.

Páratlan

Kossuth Lajos utca

64-106.

Páros

Köztársaság utca

1-27.

Páratlan

Köztársaság utca

2-26.

Páros

Kristóffy György utca

1-17.

Teljes

Luther Márton utca

1-25/1.

Teljes

Martos Flóra utca

1-11.

Teljes

Melis György utca

1-12.

Teljes

Móricz Zsigmond utca

1-17.

Páratlan

Móricz Zsigmond utca

2-16.

Páros

Munkás utca

1-13.

Páratlan

Munkás utca

2-16.

Páros

Nagy Sándor utca

1-6.

Teljes

Somogyi Béla utca

1-5.

Folyamatos

Szabadság út

65-79.

Folyamatos

Szentegyházi utca

1-3.

Teljes

Szent István utca

1-17.

Páratlan

Szent István utca

2-24.

Páros

Tanya IV.

1-281/1.

Teljes

Tessedik Sámuel utca

1-17.

Páratlan

Tessedik Sámuel utca

2-24.

Páros

Tükör utca

1-35.

Páratlan

Vágóhíd utca

1-1/2.

Folyamatos

Vasút utca

71-107/1.

Páratlan

Vasút utca

64-106/1.

Páros

4. 4.számú védőnői körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Áchim L. András utca

1-38.

Teljes

Ady Endre utca

1-44.

Teljes

Alkotmány utca

15-57.

Páratlan

Alkotmány utca

52-88.

Páros

Arany János utca

82-114.

Páratlan

Arany János utca

59-83.

Páratlan

Arató utca

1-16.

Teljes

Bartók Béla utca

2-67.

Teljes

Benka Gyula utca

1-7.

Páratlan

Benka Gyula utca

2-10.

Páros

Benka Gyula utca

45-61.

Páratlan

Benka Gyula utca

22-32.

Páros

Brigád utca

17-53.

Páratlan

Brigád utca

22-66.

Páratlan

Csicsely Pál utca

1-11.

Teljes

Dankó Pista utca

2-9.

Teljes

Dobó István utca

1-29.

Teljes

Dózsa György utca

26-118.

Páros

Dózsa György utca

25-121.

Páratlan

Esze Tamás utca

1-23.

Teljes

Hatház utca

1-14.

Teljes

Honvéd utca

1-97.

Teljes

Hunyadi János utca

16-54.

Páros

Hunyadi János utca

23-71.

Páratlan

József Attila utca

17-29.

Páratlan

József Attila utca

18-30.

Páros

Kodály Zoltán utca

2-46.

Teljes

Kötő utca

2-6.

Teljes

Köztársaság utca

28-66.

Páros

Köztársaság utca

29-59.

Páratlan

Liliom utca

2-30.

Teljes

Martinovics utca

2-75.

Teljes

Móra Ferenc utca

1-12.

Teljes

Móricz Zsigmond utca

12-48.

Páros

Móricz Zsigmond utca

19-57.

Páratlan

Munkás utca

15-51.

Páratlan

Munkás utca

18-52.

Páros

Rét utca

1-3.

Teljes

Szent László utca

1-93.

Teljes

Tanya V.

1-318.

Teljes

Tanya VI.

135-211.

Teljes

Tessedik Sámuel utca

48-76.

Páros

Tessedik Sámuel utca

61-77.

Páratlan

Újtelep utca

1-23.

Teljes

Zöldpázsit utca

1-10/1.

Teljes

5. 5.számú védőnői körzet (székhely: Szarvas, Vasút utca 46-48.)

A körzet részletes leírása:

Arany János utca

16-80.

Páros

Arany János utca

15-57.

Páratlan

Árpád utca

1-14.

Teljes

Bacsó Béla utca

1-38.

Teljes

Betű utca

1-11.

Teljes

Deák Ferenc utca

1-70.

Teljes

Eötvös Lóránd utca

1-44.

Teljes

Fő tér

2-3.

Teljes

Hajnal utca

1-40.

Teljes

Irinyi utca

2-12.

Teljes

Jókai Mór utca

36-64.

Páros

Jókai Mór utca

33-69.

Páratlan

József Attila utca

2-16.

Páros

József Attila utca

1-15.

Páratlan

Káka Központ tanya

1-24.

Teljes

Katona József utca

1-23.

Teljes

Klapka György utca

1-20.

Teljes

Kossuth tér

1-3.

Teljes

Kossuth Lajos utca

28-62.

Páros

Kossuth Lajos utca

21-25.

Páratlan

Lenkei utca

1-40.

Teljes

Liget utca

1-6.

Teljes

Madách Imre utca

1-16.

Teljes

Március 15. utca

1-44

Teljes

Mátyás Király utca

2-16.

Teljes

Pacsirta utca

1-26.

Teljes

Somogyi Béla utca

1-60.

Teljes

Szabadság út

28-56.

Teljes

Tanya II.

101-220.

Folyamatos

Tessedik Sámuel utca

26-46/1.

Páros

Tessedik Sámuel utca

19-59/1.

Páratlan

Vajda Péter utca

1-90.

Teljes

Vasút utca

42-62.

Páros

Vasút utca

33-69.

Páratlan”

5. melléklet

5. melléklet

Iskola-egészségügyi körzetek

1. 1.számú iskola-egészségügyi körzet:

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

(Szarvas, Kossuth Lajos u. 17.)

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas, Kossuth Lajos u. 43.)

2. 2.számú iskola-egészségügyi körzet:

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Szarvas Szabadság út 29.)

Fő téri Általános Iskola (Szarvas, Fő tér 3.)

3. 3.számú iskola-egészségügyi körzet:

Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégiuma

(Szarvas Vajda Péter u. 20.)

Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda

(Szarvas, Szabadság út 6-8.)”