Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 14/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15- 2021. 09. 16

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 14/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 14/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Deszk Község Önkormányzata a település közigazgatási területén egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 6720 Szeged, Feketesas utca 27. fsz. 3. szám alatti rendelő azzal, hogy a mozgáskorlátozott betegek ellátása a 6771 Szeged, Szerb utca 28. szám alatti rendelőben történik.”

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 15-én lép hatályba.