Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 01

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.01.01.

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 48. § (4) bekezdése, 92. § (1) bekezdése és a 134/E. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében a „Kunfehértó” szövegrész helyébe a „Kunfehértó” szöveg és a „ .” szövegrész helyébe a „biztosítja.” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében a „vállalkozóval kötött megállapodás útján biztosítja” szövegrész.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.