Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24- 2021. 12. 25

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.24.

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014 (II.7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kaposkeresztúr község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a HBP SPED Kft.( Sántos, Magyar u. 4.) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató), jogosult ellátni, Kaposkeresztúr Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2022. december 31-ig. A szerződést a rendelet 1. melléklete tartalmazza.””

2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014 (II.7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet