Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17 - 2021. 11. 17

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.17.

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 77.552.495 forintban

b) kiadási fő összegét 77.552.495 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 62.938.417 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 47.963.867 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 11.694.544 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.656.440 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 20.925.506 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.410.004 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 4.206.097 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 2.071.276 forintban,

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 14.614.078 forintban,

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 29.588.628 forintban. ebből:

da) a beruházási kiadásokat 5.772.397 forintban

db) a felújítási kiadásokat 23.417.078 forintban,

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 399.153 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet Szöveges. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Szöveges melléklet